Variabel kompressor

Diarienummer
Koordinator MANOMEKA AB
Bidrag från Vinnova 490 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Manomeka har, i samarbete med Avdelningen för Maskinkonstruktion på LTH, bevisat att den patenterade mekaniska Manomeka kompressor fungerar variabelt och som beräknad. Vidare har vår konsultpartner Validus Engineering numerisk bevisat att vår teknologi har förmåga att ge marknadsledande verkningsgrader vid höga tryckförhållande.

Resultat och förväntade effekter

Inom ramen av projektet har en expansion av teamet etablerats. En möjlig framtidig använder av teknologin har blivit anknutet som industriell partner, och i tillgift till Avdelningen för Maskinkonstruktion på LTH har också Avdelningen för Förbränningsmotorer och Avdelningen för Industriell Elektroteknik och Automation anknytning till projektet. Nyligen har också lovande inledande kontakt med CCGEX på KTH etablerats.

Upplägg och genomförande

Byggande på resultaten uppnådd under detta projektet har Manomeka och våra akademiska och industriella partners gemensamt planerat ett kommande forskningsförlopp som siktar emot leverans av fullt funktionella prototyper för evaluering hos anknutet industriell partner.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.