Värdebaserat företagande - för start-ups och småföretag

Diarienummer 2014-05626
Koordinator IMPACTHUB STOCKHOLM AB - Impact Hub STOCKHOLM AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Värdebaserat företagande för start-ups och småföretagande programmet syftar till att hjälpa värderingsdrivna bolag att få maximal nytta av sina värderingar. Programmet har två komponenter: en workshopsserie samt ett individualiserat coachingprogram. Vår initiala plan var att nå minst 8 entreprenörer i minst 4 bolag. Vi har de facto haft ca 30 deltagande entreprenörer från lika många företag samt haft en djupare dialog med 3 bolag. De kommande 6 månaderna bedömer vi att ytterligare mints 5 bolag kommer att initiera Accelerate som en del av Impact Hub Scaling Program.

Resultat och förväntade effekter

Vi har genomfört sex workshops med experter som gett praktiska verktyg för att identifiera och utvärdera ett företags värderingar. Teman för dessa sex workshops var Successful partnerships, Impact Measurement, Value Based Leadership, Business Modelling, Succesful Sales and Sustainability Strategy. Totalt har ca 30 personer deltagit i och utvärderat workshopsserien. Hittills har tre bolag påbörjat den andra delen, Accelerate, och fått affärsrådgivning samt uppföljande möten och tillgång till ett digitalt värderingsverktyg som vår partner Performance Potential utvecklat.

Upplägg och genomförande

Teman för de 6 workshops som genomförts är utvalda för att vara relevanta för start-ups och ge nya perspektiv och verktyg för att identifiera och integrera värderingar i verksamheten. Workshoparna har varit välbesökta och varje workshop har summerats och kunskapen har spridits via vår blogg. Coachningen har varit väldigt uppskattad av deltagarna och vi har haft möjlighet att ta fram ett diagnosverktyg och en process som dessutom kan användas i många andra program.

Externa länkar

Individualized coaching. Workshop series.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.