Vård av patienter i hemmet - en generaliserbar lösning utifrån vård av KOL-patienter

Diarienummer 2012-01239
Koordinator SICS SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - september 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration (2012)

Syfte och mål

Syftet med projektet var att påvisa att patienter kan uppleva ökad livskvalité genom att hanteras via en distansvårdslösning. Den nya rollen ´vårdoperatör´ skulle addera både till ökad livskvalité´ för patienten likväl till att den avlastar kliniken. Lösningen som togs fram skulle ha potentialen att kunna hantera KOL-sjuka effektivt men den skulle också innebära att i framtiden andra kroniska sjukdomar skulle kunna hanteras. Syftet med projektet får anses väl uppfyllt och det syns inte minst i uppskattningen från patienter.

Resultat och förväntade effekter

De långsiktiga målen för projektet är ökad kostnadseffektivitet i vården samt ökad livskvalitet för patienter som i allt högre grad kommer att vårdas i hemmet. Projektet har fått stor påverkan på de medverkande företagen som insett möjligheterna med vård på distans och lösningen ligger till grund för flera av företagens nya strategier. För Lungkliniken innebär resultatet att man sett nya möjligheter till att få hjälp att effektiv hantera patienterna som befinner sig utanför sjukhuset. Samspelet med vårdoperatören och kliniken innebär att man kan avlasta vården.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit upplagt som ett integrationsprojekt mot en totallösning. Integrationen av delprodukter från partners har gradvis ökat mot en slutgiltig lösning. Under gradvisa integrationen har vi genomfört fyra demonstrationer där medicinsk personal visat upp hur de hanterar patienter över systemet. För åstadkomma en totallösning har vi tvingats hantera 14 stycken identifierade utmaningsområden som bearbetats i sex arbetspaket. Arbetspaketledarna har varannan vecka koordinerat sig i projektgruppsmöten. 49 stycken projektgruppsmöten har hållits under projektet.

Externa länkar

Beskrivning av projektet

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.