Validering av Vatten- och Energisnål duschkoncept

Diarienummer 2013-01114
Koordinator ORBITAL SYSTEMS AB
Bidrag från Vinnova 490 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet för projektet är att testa tekniken och produkten ute på fält. I dagsläget har det som kunnat verifieras blivit gjort i labbmiljö. För att komma ut på marknaden med en kommersiell lösning krävs fälttestning på rätt miljö tillsammans med riktig kund. Målet är att vi i slutet av projektet kommer att ha utvärderat både teknik och kundnytta.

Resultat och förväntade effekter

Framgångsrikt fälttest tillsammans med kund, i detta fall, Malmö Stadsfastigheters Ribersborgs Kallbadhus, resulterade i besparing av över 100 000 liter vatten under två månaders testkörning av våra duschar som innehåller vår nya vattenåtervinningsteknik. Detta uppmärkammades av både nationell och internationell media!

Upplägg och genomförande

Konsultation och idégenerering tillsammans med kund om hur en lösning för deras marknad kan se ut. Bygge av kundanpassad teknik, tillverkad och implementerad på fält, på kundens anläggning samt installation av mät och analysinstrument. Två månaders skarp testkörning av teknik på fält. Löpande utvärdering och loggning av resultat, samt intervjuer med slutanvändare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.