Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Validering av innovationsprocesser och värdemodeller - VLL Innovation

Diarienummer
Koordinator VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING INNOVATION AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att stärka förutsättningarna för VLL Innovation att arbeta med innovationsprocesser i partnerskap. Det övergripande målet var att validera och kvalitetssäkra den framtagna innovationsprocessen och värdemodellen översatt till praktiska, effektiva och värdeskapande arbetssätt för landsting i Sverige. VLL Innovation/VLL har idag en väl genomarbetad partnerskapsprocess för innovationssatsningar med näringslivet och ett utkast till värdemodell som beräknas färdig att appliceras tillsammans med partneravtal i verkliga case under Q1 2018.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i en beprövad partnerskapsprocess för värdeskapande innovation som sammanställts genom iterativt arbete direkt i verksamhet. Tillhörande värdemodell samt principer för värdemätning och värdefördelning har utvecklats och står inför en första applicering. Effekten av detta resultat är modeller som andra aktörer inom hälsosektorn kan anpassa och applicera i liknande satsningar med näringslivet. Partnerskapsprocessen och värdemodellen bidrar dessutom till nya affärsmodeller, bortom traditionellt köp/sälj.

Upplägg och genomförande

Genomförande har skett utifrån samma principer som partnerskapsprocessens utveckling: genom iterativt arbete. Löpande utvärdering och justering i stort och smått har gjorts efter den verklighet som presenterat och de erfarenheter som bolagen bidragit med. Detta iterativa arbete har gett goda resultat och positiva effekter, samtidigt som det lett till vissa förseningar i leverans då förankring, förståelse och samsyn är komplext och tar tid. Grundprinciperna har dock varit att partnerskap och medskapande är en förutsättning för att lösa hälsosektorns utmaningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04825

Statistik för sidan