Vågledarintegrerade grafen baserade IR detektorer för optiska gassensorchip

Diarienummer 2014-05246
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för elektro- och systemteknik
Bidrag från Vinnova 966 999 kronor
Projektets löptid december 2014 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång 2014-04050-en

Syfte och mål

1) Projektparterna har delat kunskap under projektets gång genom diskussioner om design och resultat, och genom skrivande av patent och en ansökan för uppföljningsfinansiering. 2) KTH har utvecklat en ny tillverkningsprocess för frihängande kiselvågledare ovan på vilka grafendetektorer kan integreras. 3) Prestandan för frihängande kiselvågledare med integrerade platina-emittrar och detektorer har utvärderats. 4) Den kommersiella potentialen har utvärderas.

Resultat och förväntade effekter

Genom vårt arbete inom förstudieprojektet har vi kunnat lämna en slagkraftig ansökan om uppföljningsfinansiering ´Waveguide-Integrated Graphene Based Mid-Infrared Detectors for Optical Gas Sensor Chips´ till FlagERA Graphene, med två nya internationella partners. Därmed har vi redan kunnat utöka vårt nätverk inom den internationella grafenforskningen.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av två arbetpakket: WP1 Kunskapsöverföring och WP2 mid-IR detektor prototyp. WP1 genomfördes mestandels genom diskutioner om kravspecificationen för IR detectorer för gassensorchip. Dessa resultat var sedan vägledande för designen av prototypen och utgjorde kärnan i våran uppföljningsansökan til FlagERA Grafen. WP2 genomfördes med gemensamma designmöte, prototyptillverkning i KTHs renum, och utvärdering i KTHs analyslab. Detta arbetssätt fungerade bra.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.