Väggreppsmätning samt tyngdpunktsförskjutningens påverkan på trafiksäkerheten för lätta lastbilar

Diarienummer 2015-03120
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid juni 2015 - december 2016
Status Avslutat