Vad är innovationsförmåga i stora industriella

Diarienummer 2014-03237
Koordinator STIFTELSEN IMIT
Bidrag från Vinnova 813 011 kronor
Projektets löptid juli 2014 - mars 2017
Status Avslutat