Vaccination mot RA

Diarienummer 2011-03373
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för medicin, Solna
Bidrag från Vinnova 1 458 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2012
Status Avslutat