V2Cyclist: V2X protokollet som informationsbärare

Diarienummer 2017-03092
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - INTERACTIVE INSTITUTE SWEDISH ICT-PITEÅ
Bidrag från Vinnova 1 878 630 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid
Ansökningsomgång 2016-05481-en

Syfte och mål

Det övergripande målet för detta projekt var att utforska och demonstrera hur V2X-kommunikation kan fungera som effektiv informationsbärare mellan fordon och cyklist. Syftet var att främja trafiksäkerhet samt stärka cyklistens roll i utvecklingen av en framtida uppkopplad trafikmiljö.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har skapat en prototyp bestående av en teknisk arkitektur från bil till cyklist. Arkitekturen nyttjar V2X teknik och kan varna cyklisten i en utvald kritisk situation. Informationen når cyklisten genom benledande hörlurar. Resultat från användartester visar särskilt att vibrationer i kombination med tal kan ge en god användarupplevelse. En alternativ teknikkedja som nyttjar en molnlösning har också anpassats för projektet. Projektets lösningar kan utgöra en utgångspunkt för framtida produkter som kan höja trafiksäkerhet och attraktivitet för cykling som färdsätt.

Upplägg och genomförande

En kartläggning av V2X teknik har genomförts i syfte att utforma en lämplig arkitektur för informationsöverföring mellan bil och cyklist. Kartläggningen undersökte även möjligheten att nyttja benledande högtalarteknik i en cykelhjälm för att förmedla trafikinformation. Olika varianter av signaler testades med användare inomhus i kontrollerad miljö. Teknisk arkitektur och interaktionsdesign sammanfördes sedan i en prototyp som testades med användare och demonstrerades för intressenter. En alternativ prototyp, som baserades på en molnlösning, demonstrerades också.

Externa länkar

Projektets hemsida hos RISE.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.