V2Cyclist: V2X protokollet som informationsbärare

Diarienummer 2017-03092
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - INTERACTIVE INSTITUTE SWEDISH ICT-PITEÅ
Bidrag från Vinnova 1 889 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid
Ansökningsomgång 2016-05481-en

Syfte och mål

Det huvudsakliga målet är att utforska samt demonstrera hur V2X-kommunikation kan fungera som effektiv informationsbärare mellan fordon och cyklist för att öka trafiksäkerheten.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska resultera i en fysisk prototyp för dataöverföring till en cykelhjälm, ett användargränssnitt för signaler till cyklisten, samt ökad kunskap kring möjligheter och utmaningar inom V2X. Projektet ska bidra till säkrare interaktion mellan trafikanter i en framtida uppkopplad trafikmiljö, och fokuserar på cyklistens särskilda behov i en bilfokuserad utveckling. Genom att beakta cyklisten som en likvärdig medtrafikant i utvecklingen av framtidens trafikmiljö bidrar projektet till ökad trafiksäkerhet och fortsatt attraktivitet för cykling som färdsätt.

Planerat upplägg och genomförande

Inledningsvis genomförs en kartläggning av tekniska möjligheter. En komplett hård- och mjukvarulösning för kommunikation mellan fordon och cyklist utvecklas sedan parallellt med ett ljudbaserat användargränssnitt i cykelhjälm, som på ett intuitivt sätt ska förmedla vilken risk cyklisten står inför. De två delarna integreras sedan i en prototyp bestående av hjälm, kommunikationsenheter och användargränssnitt vars användbarhet utvärderas.

Externa länkar

Länk till projektets hemsida hos RISE Interactive

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.