Utveckling av unikt fosfatfritt maskindiskmedel

Diarienummer
Koordinator KEMIBOLAGET I BROMMA AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 950 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Utveckla ett miljöriktigt, fosfatfritt maskindiskmedel som fungerar vid låg temperatur och med hårt vatten. Skonsamt mot glas och dekor och bättre än marknadsledaren. Ta fram enkla screeningmetoder för att snabbt kunna utvärdera maskindiskmedlets egenskaper. Testförsäljning inom Sverige pågår med den nya formuleringen.

Resultat och förväntade effekter

ökad försäljning inom marknadssegment ´maskindisk´. En ny effektiv produkt som är skonsam mot glas och dekor men ändå effektiv även i hårt vatten borde skapa efterfråga. Produkten kan erbjudas i s.k. pods* eller tabs* med vattenlöslig plastfilm eller som ett pulver. * Pods är små plastpåsar med pulver. Tabs är hårdpressande tabletter.

Upplägg och genomförande

I samarbete med SP/YKI har diskprocessen analyserats del för del för att kartlägga vad som händer i varje moment. Var uppstår svårigheterna när fosfater inte längre kan användas? Hur skall utfällningar/ krusteringar undvikas och svåra intorkade föroreningar av t.ex. ägg, mjölk, spenat, gröt och köttrester diskas bort? Screeningtester har utvecklats och hundratals disktester med olika formuleringar utvärderats. Etsningsförsök med en helt ny och unik metod har använts och olika formuleringar testats i jämförelse med marknadsledande varumärken. Metoden kommer publiceras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.