Utveckling av småmolekylära immunmodulerande cancerläkemedel med mebendazol som modell

Diarienummer 2016-00762
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för immunologi, genetik och patologi
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SWElife
Ansökningsomgång SWElife: Kroniska sjukdomar

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att utveckla en ny typ av cancerläkemedel som verkar genom immunaktivering och som är småmolekyära och därmed kan tillverkas i form av tabletter eller kapslar. Projektet utgår från våra observationer att mebendazol, som används för behandling av parasitinfektioner, har en tumörcelldödande effekt och aktiverar monocyter så att de blir antitumoralt verkande samt att mebendazol i enstaka patienter har önskad effekt. En klinisk behandlingsstudie med mebendazol genomförs nu samtidigt som s k analoger till mebendazol med förbättrade egenskaper tas fram.

Resultat och förväntade effekter

En ny läkemedelsform av mebendazol, kapslar med flera olika styrkor, är under tillverkning för användning i den kliniska studie som ska starta första kvartalet 2018 och som kommer att rekrytera patienter med avancerad cancer utgången från mag-tarmkanalen. Mebendazolanaloger har syntetiserats och testats i modellsystem i laboratoriet och fyra analoger har egenskaper som är lika bra eller bättre än mebendazol. Fler analoger ska nu syntetiseras och testas varefter en eller flera väljs ut för fortsatt utveckling till ett nytt läkemedel.

Upplägg och genomförande

Den kliniska behandlingsstudien med mebendazol genomförs som en fas 2 studie med upp till 50 patienter. Protokollet innehåller provtagning av blod och tumör för att identifiera biomarkörer för effekt och biverkningar av mebendazol. Mebendazolanaloger tas fram i samarbete med läkemedelskemist och deras egenskaper studeras i de laboratoriemodeller vi har tillgång till. Lämpliga analoger för vidareutveckling definieras utifrån aktivitetsprofilen i modellerna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.