Utveckling av process för specifikationsbaserad test design för test av LTE radioaccessnät

Diarienummer
Koordinator Ericsson AB - Ericsson AB, Linköping
Bidrag från Vinnova 1 687 500 kronor
Projektets löptid december 2011 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med arbetet var att ta fram användbara metoder för att på ett effektivare sätt generera testfall för att testa LTE radioaccesnätets funktioner. Forskning genomförd om användbarhet av olika modellering språk. Modellbaserad test användes för att testa radio enhet. Vi utvecklade en metod för att automatisera generering av test fall som analyserar testlogg. Vi också använde villkorsprogrammering för att analysera testlogg automatisk.

Resultat och förväntade effekter

Projektresultat var publicerad i möteshandlingar av två internationella konferenser och två internationella workshoppar. Projekt ledare presenterade projektresultat på tre internationella konferenser och fem workshoppar. Projektledare handledde masterstudenter på Ericsson och Uppsala Universitet. Projektledare förbättrar kunskaper i mjukvara test och deltog i certifiering program Advanced Level Technical Test Analyst.

Upplägg och genomförande

Projektledare jobbade 50 % på Uppsala Universitet under projekttiden. Projektledare hade reguljära möten och diskussioner med forskare från Institutionen för informationsteknologi på Uppsala Universitet. Del av jobb har varit gjort i samarbete med forskare från SICS. Projektledare har varit också utomlads under projekttiden. Projektledare deltog i konferenser och besökte forskning institutioner på Radboud Universitet i Nijmegen, Simula Research lab i Oslo och Ecole Nationale Superiere d´Informatique and Enterprise i Paris.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.