Utveckling av positiva allostera modulatorer för behandling av neurodegenerativa sjukdomar.

Diarienummer 2014-00347
Koordinator Alzecure Discovery AB - Novum
Bidrag från Vinnova 2 615 650 kronor
Projektets löptid april 2014 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har under perioden haft som syfte att arbeta med att utveckla framtida läkemedel som kan skydda och reparera hjärnan från de skador som uppkommer vid Alzheimers sjukdom. Målet var att identifiera olika substanser som verkar genom att öka effekterna av tillväxthormoner för nervceller. Målet är uppfyllt eftersom vi har identifierat och förbättrat två olika serier med lovande substanser. Dessa serier av substanser är lämpliga som utgångspunkter för ett framtida läkemedel mot Alzheimers sjukdom.

Resultat och förväntade effekter

Utfallet av projektet är nya klasser av substanser som kan förstärka effekterna av tillväxthormoner för nervceller. Resultatet av projektet har varit lyckosamt och det har även stärkt svenskt företagande inom life science området eftersom vi har samarbetat med tre andra svenska bolag. De resultat som vi har uppnått har gett oss möjligheterna att diskutera med större läkemedelsbolag om ett framtida partnerskap inom detta projekt. Vi förväntar oss att fortsätta med projektet och att utveckla de substanserna som vi har identifierat till läkemedel som kan testas på människor.

Upplägg och genomförande

Vi har under anslagsperioden använt oss av moderna tekniker inom läkemedelsutveckling och har jobbat tillsammans med andra bolag och universitet i Sverige. Detta är ett bra exempel på en process där kombinationen av forskning/utveckling/innovation och samverkan mellan industri och akademi i Sverige har fungerat bra.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.