Utveckling av patientvänlig och säker biopsi-instrument för provtagning av bröstcancer

Diarienummer 2012-00405
Koordinator NeoDynamics AB
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet är att i slutänden kunna lansera en innovativ produkt inom området vävnadsprovtagning med fokus på bröstcancerindikationen. Befintliga teknologier/produkter har en mängd olika svagheter både för läkaren som tar provet, patologen som analyserar provet, det multidisciplinära teamet som lägger upp patientens behandlingsplan och patienten själv. Målet med Fourier CNB teknologin och detta projekt är att avhjälpa dessa.

Resultat och förväntade effekter

Den konceptuella konstruktion som tagits fram är redo för fullskalig industrialisering och lansering med allt vad det innebär (produktionsutveckling, verifiering & validering, CE-märkning, klinisk evalueringsstudie etc.). Projektet har med hjälp av stödet från Vinnova kunnat införa flera signifikanta förbättringar i produktkravställningen som identifierats i tätt samarbete med NeoDynamics kliniska nätverk. Detta borgar för en mycket innovativ och konkurrenskraftig produkt som kan leda till ett signifikant bättre omhändertagande av bröstcancerpatienter i framtiden.

Upplägg och genomförande

Genomförs ihop m strategiska utvecklingspartners & starkt nät av lednde opinionsbildare från både Tyskland & Sverige. Utgångspunkten har varit att först utifrån grundinnovationen etablera en stabil kravspecifikation, generera konceptuella produktlösningar, utvärdera och vidareutveckla i nära samarbete med användare för att sedan förädla det mest lovande konceptet till en fullt fungerande funktionsprototyp med samtliga funktioner integrerade i ett vävnadsprovtagnings-instrument ämnat för provtagning på primär bröstcancer samt axillära lymfkörtlar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.