Utveckling av neutrondetektor baserad på scintillatorstruktur

Diarienummer
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Kista
Bidrag från Vinnova 1 250 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Neutrondetektor anpassad till Medipix chippet. En etsad struktur ska fyllas med neutronscintillerande material och utläsning ska ske med en pixellerad fotondetektor. Konceptet visat genom tillverkning av en neutrondetektor baserad på en scintillerande film och utläsning med PSD i form av diskreta fotonräknare.

Resultat och förväntade effekter

Detektorer har tillverkats och konceptet demonstrerats. Resultaten används i de ESS-ansökningar som ska lämnas in för tillverkning av neutrondetektorer för avbildning. I samarbete med Acreo ska både ESS-ansökningar och Horizon 2020-ansökningar utarbetas. Middec ska marknadsföra detektorer mot ESS. Med nya anslag kommer den färdiga prototypen färdigställas. Middec diskuterar samarbetsprojekt baserade på dessa resultat inom Horizon 2020 och ESS.

Upplägg och genomförande

Etsade strukturer har tillverkats. Fyllning av strukturerna har testats. Smältning, centrifugfyllning och inpressning med samtidig värmning. Tillverkning av fotodetektormatris. Delmålen har uppnåtts men en färdig prototyp saknas med alla steg sammanförda.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.