Utveckling av nästa generations fastoxidsbränslecell i sammarbete med forskningscentrum Jülich

Diarienummer 2014-05067
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för energivetenskaper
Bidrag från Vinnova 38 504 kronor
Projektets löptid november 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

IEK3 (Institute of Energy and Climate Research Process Engineering Electrolysis) på FZ Jülich gav mig ett varmt välkomnande och det är uppenbart att FZ Jülich är en mycket lämplig organisation för att utföra ett 3-årigt VINNMER projekt. Vi definierade gemensamt ett lämpligt forskningsproblem, som gynnar båda parter ömsesidigt. IEK3s bränslecellsforskning utförs i samarbete med (främst tyska) industrin, till exempel Airbus, Mercedes Benz, Opel, ErlingKlinger, BMW och ThyssenKrupp.

Resultat och förväntade effekter

Diskussionerna, under besöket på FZ Jülich, utmynnade i en forskningsidé för ett 3-års projekt: tvåfasflöden och dess interaktioner inuti PEMFC och PEM-elektrolysörer. Numeriska beräkningar (med programvaran Open Foam) kommer att användas för att öka den vetenskapliga förståelsen utöver den nuvarande nivån. Beräkningarna kommer att kopplas till experiment utförda på FZ Jülich. Som en konsekvens av Anderssons planerade vistelse på FZ Jülich är också hans doktorander välkomna att besöka forskningscentret för att samarbeta och diskutera sin forskning med experter på området.

Upplägg och genomförande

Docent Martin Andersson besökte Jülich-forskningscentrum (FZ Jülich) mellan 24-28 november 2014. Hans besök fokuserade på diskussioner med olika forskare, som skulle vara intresserade av samarbete under ett VINNMER projekt. Värd var professor Steven Beale, men forskningsmöjligheter diskuterades också med direktör Detlef Stolten, professor Werner Lehnert, professor Andrei Kulikovsky, professor Dieter Froning, professor Ludger Blum, Dr Uwe Raimer, Dr David Fritz, liksom med flertalet doktorander.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.