Utveckling av nästa generation av dentala material

Diarienummer 2013-02657
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att genomföra besök på tänkta partners i ett internationellt utbyte för Engqvist. Detta har genomförts genom besök och diskussioner med 6 olika platser i USA.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten från projektet ger att företrädesvis UC Irvine skulle lämpa sig för ett utbyte i framtiden. övriga universitet som besöktes visades sig vara något utanför fokus rent tematiskt eller att lokaliseringen inte var fördelaktig.

Upplägg och genomförande

Under projektet har 6 olika universitet eller stiftelser i USA besökts. Detta har varit mycket lärorikt och det hade inte fungerat att genomföra planeringen för en mobilitetsperiod enbart via ´remote´ kontakt. Vid besöken har fokus varit på att första tematisk styrka, möjlighet att faktiskt genomföra projekt på plats, villkor för utbyte samt möjlighet till ett bra boende för medföljande familj. Detta har varit mycket värdefullt och gett goda insikter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.