Utveckling av miljömässigt hållbara påväxthämmande marina färger

Diarienummer
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Kemi, material och ytor, Borås
Bidrag från Vinnova 2 400 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet har varit att konkurrenskraftigt utbilda Mia Dahlström i ledarskap, avancerade ytkemiska metoder, docentmeritering och relevanta forskningsnätverk. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan de ingående parterna med syfte att bilda forskningsplattformar och nätverk för marin och maritim forskning och innovation. Dr Dahlström koordinerar sedan ett par år ett stort marint projekt som heter Bonus CHANGE med finansiering från Naturvårdsverket och EU. Dr Dahlström har flera tillämpade FoI-projekt inom marina områden som möjliggjorts genom VinnMer.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av VinnMer-projektet som löpt från 2012-2016 har blivit att Mia Dahlström nu sitter som expert inom EU i Bioekonomi under Horisont 2020, är med i nationell referensgrupp till Formas om Horisont2020, att hon utbildats i ledarskap, att hon koordinerar ett stort EU-projekt och att hon har flera nationella och internationella forsknings och samarbetspartners. Dahlström har också ett internt nätverk på SP/RISE där hon är med och bygger upp en horisontell plattform för marin och maritim forskning och innovation både internt och externt. VinnMer har möjliggjort detta.

Upplägg och genomförande

VinnMer-projektet har lagts upp så att Mia Dahlström har gjort en karriärplan, planerat för utbildningar och mentorträffar samt stötts av sin kvalificerande miljö vid Göteborgs universitet där professor Hans Elwing har arbetat nära Mia Dahlström i hennes projekt och ansökningar och även i experimentellt arbete. Tillsammans i mentorgruppen, som bestått av professor Hans Elwing, Monica Axell (enhetschef SP/RISE), Marie Sjöberg (sektionschef SP/RISE) samt Jukka Lausmaa (forskningschef SP/RISE), har de diskuterat strategiska frågor som rört Dr Dahlströms karriär.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.