Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av materialarenor och internationaliseringsstöd för småföretag

Diarienummer
Koordinator RISE SICOMP AB - Produktionsteknik och Simulering
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovair/SMF

Syfte och mål

SMF support - arenaprojektomgång med sex nya projekt genomfördes via support från produktionsarenorna Framtidens Fabrik (FF)- Utredning och planering av kompositverksamhet och expertstöd från RISE SICOMP på PTC / Innovatum Trollhättan har genomförts och erhöll tack vare detta ytterligare finansiering av VGR i ett nytt projekt. Innovative Materials Arena (IMA)- Utredning och planering genomförd för möjligt samlokalisering och etablering av Compraser Labs verksamhet samt behov och finansiering av tung infrastruktur inom IMA.

Resultat och förväntade effekter

De nu godkända arenaprojekten och bilaterala samverkan med UK och Tyskland ger ökade möjlighet för SMF att ta del av framtida Europeiska och nationella projekt och därigenom skapa en stark underleverantörstruktur för flygteknik i Sverige. Vidareutvecklingen av kompletterande ToD resurser för komposittillverkning i Trollhättan/Innovatum samt etableringen av en stark materialarena i Linköping ger industrin ytterligare möjligheter till kvalificerad teknisk support för kompositprodukter inom flyg men även annan industri.

Upplägg och genomförande

Arenautlysningar sköttes via RISE i dialog med både Innovairs myndighetsgrupp samt med SIP Lättvikt för att synkronisera utlysningarna vilket var en stor fördel för att förankra och effektivisera arbetet. Planeringen och utredningen om FF samt IMA genomfördes i samverkan med både regionala aktörer och företag via regelbundna möten och workshops med personal från RISE. Arbetet bedrevs på både strategisk och operativ nivå med representanter för företagen samt regionala aktörerna. Detta gav både teknisk och strategisk/ekonomisk förståelse för behov av en framtida ToD uppbyggnad

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 oktober 2018

Diarienummer 2018-04473

Statistik för sidan