Utveckling av material och processer för strömledare speciellt anpassade för hög temperatur och effektiv kylning

Diarienummer 2014-03381
Koordinator Lunds universitet - Industriell Produktion
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet är att ta fram ett kompositmaterial för strömledare som löser temperaturproblem i induktionsvärmningsutrustningar. Det nya materialet ska vara kraftigt anisotropt avseende elektrisk ledningsförmåga, elektriskt ledande i trådriktningen, men elektriskt isolerad tvärs trådriktningen. Samtidigt ska materialet vara maximalt isotropt avseende termisk ledningsförmåga. Projektmålet har uppfyllts, ett material med kraftigt förbättrad kylmöjlighet har utvecklats. Temperaturmotståndet kan förbättras ytterligare genom att byta ut ledarmaterialet.

Resultat och förväntade effekter

Ett framgångsrikt projekt kan leda till att den mycket energieffektiva induktionsvärmningstekniken kan införas i ett stort antal industriella processer. En möjligt operativ användningstemperatur på över 400 °C skulle vara mycket fördelaktigt i många induktionsvärmningsprocesser. Marknaden för nytt material samt för induktionsvärmning är global och mycket stor. Projektet har visat att det är möjligt att bygga en litzstruktur med kraftigt förbättrad kylning som gör det möjligt att driva högre ström och att samtidigt kunna operera vid högre temperaturer.

Upplägg och genomförande

Inventering av de alternativ till tekniska lösningar som föreligger och publicerats. Analys av olika packnings- och formningstekniker: pressning i form, valsning, dragning. Konstruktionsförslag och framtagning av försöksplan. Kompakteringsförsök med vald teknik. Tillverkning av provkroppar. Mätning av kritiska egenskaper, t.ex. värmeledning, elektrisk isolation, elektriska förluster. Undersökning av formbarhet efter packning Test med några olika kylprinciper. Implementering i värmare. Samtliga ovanstående aktiviteter har genomförts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.