Utveckling av lätta tunnväggiga gjutna högpresterande komponenter - ThinC

Diarienummer 2014-05158
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 3 620 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att tillverka komplexa gjutna flygmotorkomponenter med en lägre vikt än idag, utveckla en simuleringsmetodik för tunt gjutgods samt att bidra till att skapa en nationell leverantörskedja för gjutna flygmotorkomponenter. Projektets måluppfyllelse har varit god. Samtliga uppsatta mål i projektet är uppnådda. Utöver de uppsatta målen har TPC Components gjutit en fullstor flygmotorhub för att demonstrera den utvecklade metodiken.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har visat att det är möjligt att gjuta tjocklekar ner mot 1.5 mm. Vidare har simuleringsmetodik utvecklats som möjliggör 25 % viktminskning. Ett mycket viktigt resultat är att projektet har skapat förutsättningar för en ny nationell värdekedja inom gjutna komponenter till flygindustrin. Den förväntade effekten är att underleverantörer av precisionsgjutna komponenter, gjuteriprocesskompetens och programvaruleverantörer i framtiden kommer att utgöra en konkurrenskraftig utvecklingsmiljö i samverkan med flygindustrin.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit uppdelat i två arbetspaket, varav det ena har fokuserat på metodutveckling. Detta arbetspaket har till stor del utförts av Swerea SWECAST och NovaCast. Det andra arbetspaketet har fokuserat på att ta fram demonstratorer för att visa på effekterna av de utvecklade metoderna. Detta arbete har drivits av industriparterna under ledning av TPC Components i nära samverkan med GKN Aerospace.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.