Utveckling av koncept för lokal luftrening integrerbart i olika typer av applikationer

Diarienummer 2014-02074
Koordinator Artex AB
Bidrag från Vinnova 1 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

A. Skapa rent luftflöde: Genomförda tester bekräftar hypotesen om att tekniken fungerar. Renzonens utbredning har studeras mha bla rök, värmekameror och partikelmätning. Konstruktionen har förbättrats. B. Reducera vibrationer och ljud. Ny fläktkonstruktion optimerad map vibrationer & ljud. Frekvensanalyser underlag för åtgärder. Ljudnivå nu under 25dB(A) I driftsläge. C. Genomföra kvalitativa brukartester. Utvärdering av första omgång visar på mycket goda resultat där samtliga allergiker / astmatiker påvisar tydlig förbättring av sina symptom.

Resultat och förväntade effekter

Målsättningen är att efter nästa omgång brukartester ta fram en produkt. Pågående dialog med sängtillverkare och distributörer. Målsättningen att efter 5 år sälja 20000 PAZ koncept per år kvarstår.

Upplägg och genomförande

Genomförandet av planerat arbete har i princip gått enligt plan och vi är väldigt nöjda. Något av det som ändå kunde gjorts annorlunda: - Vi kunde haft ett ännu mer öppet förhållningssätt till att börja med och bjudit in fler partners som bidrar med ideer i processen. Något som är mycket givande. - Arbetet med att förbereda fälttest underskattades. Det har varit ett omfattande arbete i att få till relevant testgrupp, användarvänliga prototype frågeställningar & web enkät.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.