Utveckling av informativa 3D kartor/sjökort i moderna applikationer

Diarienummer 2014-03013
Koordinator LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN - Kosterhavets nationalpark, Naturvårdsenheten
Bidrag från Vinnova 340 784 kronor
Projektets löptid september 2014 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Svenskt Marintekniskt Forum har tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Sjöfartsverket, Chalmers Tekniska Högskola och Combitech utvecklat ett 3D sjökort, med augmented reality (förstärkt verklighet) funktioner för ökad tillgänglighet i naturen. Målet har varit att stärka besökarnas naturupplevelser utan att öka belastningen på natur och miljö. Funktionaliteten och visualiseringen har utvecklats med mål att utnyttja sensordata i applikationerna; GPS, kompass, gyro och kamera.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är en utvecklad teknik som visar situationsanpassad information på besökarens mobiltelefon eller surfplatta på rätt plats i naturen. Applikationen är den första i sitt slag där man presenterar och sammanställer information av hög kvalitet från sjö och land tillsammans med samhällsnyttig information. Med denna teknik ökas tillgängligheten och säkerheten förbättras för alla besökare i nationalparken. Ett av projekts stora mål har varit att visa på utvecklingspotentialen och vidare möjligheter för både industrin och den individuella användaren i framtiden

Upplägg och genomförande

Med stöd av gemensamma arbetsmöten, research, laborativt arbete och fältstudier och tester har projektgruppen visat att det är möjligt att sammanföra kompetenser från akademi, myndigheter och näring med relativt små resurser och tid, för att med maximal effekt tillnyttogöra svensk innovationskraft i en ny unik konstellation. De sammanlagda samverkande resurserna med tillgång till data och teknisk kompetens har gjort det möjligt för projektet att bli först i världen med att integrera och utveckla visualiserad höjddata med augmented reality funktioner i en mobil applikation.

Externa länkar

Svenskt Marintekniskt Forum - En film om utvecklingen av 3D sjökort Länsstyrelsen i Västra Götaland - Utveckling av 3D sjökort i Kosterhavets Nationalpark

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.