Utveckling av genetisk diagnostik för subfertilitet hos kvinnor EUREKA Eurostars E!9372 TUBATEST Uppsala Universitet

Diarienummer 2015-00586
Koordinator Uppsala universitet - MED VETENSKAPER OCH KLIN BAKTERIOLOGI
Bidrag från Vinnova 801 312 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering
Ansökningsomgång Eurostars medfinansiering 2014-2015

Syfte och mål

Chlamydia trachomatis-infektioner kan orsaka nedsatt eller total infertilitet och varje år drabbas 310 000 kvinnor av CT-associerade infertilitetsbesvär i Europa. Målet med projektet TUBATEST är att utveckla en diagnostisk testplattform baserad på genetiska mutationsbiomarkörer och möjliggöra en träffsäker och icke-invasiv diagnostik av kvinnor med fertilitetsproblem kopplade till Chlamydia trachomatis.

Förväntade effekter och resultat

Att utvärdering av testpanelen på olika patientkohorter möjliggör prestandaförbättring av TUBATEST. Slutresultatet är ett diagnostiskt kit för försäljning till laboratorier och kliniker som analyserar orsaker till nedsatt infertilitet hos kvinnor.

Planerat upplägg och genomförande

En panel av 50 mutationsmarkörer har utvecklats genom en studie av en enstaka patientkohort. Då markörer är heterogena och skiljer sig mellan populationer måste panelen testas på olika kohorter. Prover från 3 oberoende och välkarakteriserade kohorter testas på befintlig panel. Därefter kan panelens prestanda optimeras. Den slutliga panelen genomgår därefter en oberoende validering. En användarvänlig algoritm skapas för att kliniker via internet ska kunna få ett riskvärde för nedsatt infertilitet orsakad av skador på äggledare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.