Utveckling av framtidens systemlösning för enklare kollektivtrafikresande

Diarienummer 2013-05690
Koordinator Region Skåne - Skånetrafiken
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet i sin helhet är att bidra till fördubblingsmålet, där antalet resande inom Kollektivtrafiken i Skåne ska öka. Tanken är att nyare och modernare systemlösningar som stödjer den framtida kundens krav på enkelhet, tjänsteutveckling och kommande affärsmodeller, ska öka intresset för att resa kollektivt. Projektet har identifierat de åtgärder och systemdelar som krävs för att lyckas, och dokumenterat det i en roadmap, som projekt för projekt ska leverera på.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet har blivit att olika utvecklingsstrategier har valts för olika delar av systemet. Detta kommer leda till mer kundvänliga system, och en högre utvecklingstakt. Skånetrafiken har också skaffat nya förmågor. Centrala delar som app, CRM integration och transaktioner kommer att utvecklas till stor del i egen regi. Nya typer av läsare för validering upphandlas som vanlig LUF upphandling. Nya biljettmaskiner kommer att genomföras som förkommersiell innovationsupphandling. Nya tjänste- och trafikplattformar utforskas i samarbete med högskola och externa partners.

Upplägg och genomförande

Skall Skånetrafiken lyckas är utmaningen att kunna driva arbetet med nya lösningar enligt metoder som inte förutsätter att alla relevanta krav är identifierade redan tidigt i processen. Kundinvolvering krävs genom hela processen. Därför är en av slutsatserna från förstudien att Skånetrafiken behöver jobba utifrån ett agilt format, kontroll på ägandet av lösning genom exempelvis egen utveckling. Kontinuerlig vidareutveckling som inte blir leverantörsberoende är kritisk.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.