Utveckling av framtidens hiss

Diarienummer 2013-04638
Koordinator Hälsans nya verktyg
Bidrag från Vinnova 151 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Detta projekt har sin bakgrund i en innovationstävling inriktad på nya kostnadseffektiva hisslösningar för efterinstallation i befintliga fastigheter. Vinnaren i tävlingen fick tack vare vinsten möjlighet att ta fram en första prototyp. Detta projekt har syftat till att ta fram en fungerande fullskaleprototyp i trappa inklusive grundläggande styrsystem. Målet att ta fram en fullskaleprototyp har nåtts. Förfining återstår dock, liksom etablerande av produktions- och installationspartnerskap, innan ett avtal med första kund kan bli aktuellt.

Resultat och förväntade effekter

Detta projekt kan ses som en brygga från den första funktionsprototypen fram till ett upphandlingsavtal. Det återstår dock en del arbete, som att etablera för produktion och installation nödvändiga partnerskap, för vilket annan finansiering nu söks. Projektet har dock inneburit ett stort steg framåt för de tekniska lösningarna.

Upplägg och genomförande

Med Hälsans nya verktyg som coach och uppföljningsresurs har vinnaren i tävlingen med hjälp av ett team tagit fram och testat prototypen, samt olika dellösningar. Stora framsteg har gjorts när det gäller drivmekanismen, som nu innehåller unika kostnadseffektiva och minimalt utrymmeskrävande lösningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.