Utveckling av ett test- och modelleringsplattform för att bestämma förekommst av nanomaterial i miljön (steg 2)

Diarienummer 2014-04163
Koordinator Nordmiljö O. Grahn AB
Bidrag från Vinnova 57 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - oktober 2014
Status Avslutat