Utveckling av ett digitalt interaktivt rådgivningsverktyg - fortsättning

Diarienummer 2013-05083
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Centrum för bank och finans
Bidrag från Vinnova 1 489 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projectet har resulterat i att doktoranden Susanna Heyman har publicerat tre artiklar. Hon arbetar vidare mot doktorsgrad och skriver om interaktiv finansiell rådgivning online. Projektet har vidare resulterat i löpande diskussioner med banker om Finansiella tjänster online. Ett annat resultat är att diskussioner förs med näringsliv om fortsatt samverkan genom industridoktorander och forskningssatsning.

Resultat och förväntade effekter

Resultat är ökad förståelse om interaktiv rådgivning och förväntade effekter är kommersiella applikationer inom området. De kommersiella applikationerna är redan under utveckling inom bank och finansföretagen.

Upplägg och genomförande

Projektet är upplagt så att samverkan mellan näringsliv och forskning ger en grund för att välja rätt teoretiskt och metodologiskt angrepssätt. Projektet använder en kombination av enkätundersökning, experiment och simulering i analysen. Enkäter används

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.