Utveckling av en modell för kreditrisker i internationella företag

Diarienummer 2013-04561
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Centrum för bank och finans
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - juli 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och målet för detta förstudieprojekt har varit att utveckla en ansökan om forskningsmedel. En ansökan om forskningsmedel har inlämnats, tillsammans med motfinansieringsintyg från näringslivet. Målet och syftet är uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är ett fördjupat samarbete med en bank om kreditriskanalys av internationellt verksamma företag

Upplägg och genomförande

Projektet har samverkat med en bank för att genomföra projektet. Projektet har publicerat en teoretisk referensram för projektet, samt utvecklat ramar för motfinansiering tillsammans med en bank.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.