Utveckling av en inflammationsmodell för integrerad PK/PD analys av nya läkemedel

Diarienummer 2013-00333
Koordinator TRULY TRANSLATIONAL SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 465 000 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - mars 2014
Status Avslutat