Utveckling av en gonioreflektometer

Diarienummer 2015-03963
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Mätteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 650 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Inom projektet har en automatiserad gonioreflektometer utvecklats vilken kommer att utgöra ett gott komplement till riksmätplatsens befintliga verksamhet och möjliggöra bättre och relevantare utvärderingar av avancerade coatingar och andra särpräglade ytor. Projektets övergripande mål, att på riksmätplatsen för fotometri och radiometri på RISE AB, stärka verksamheten inom området reflektometri genom att ta fram en kostnadseffektiv mätuppställning för karaktärisering av BRDF, har därmed uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Den utvecklade gonioreflektometern har god potential att erbjuda snabba utvärderingar av BRDF med tillräcklig noggrannhet för de flesta tillämpningar. Systemet har initialt en dynamik på omkring 5 dekader, varierbar bandbredd och ett våglängdsområde på ca 300 - 900 nm. Efter ytterligare karaktärisering av systemet är förhoppningen att det ska användas för att kunna erbjuda intressenter spårbara utvärderingar av BRDF. Kapaciteten att kunna utvärdera BRDF och relaterade storheter ger också bättre möjligheter till deltagande i större internationella projekt inom området.

Upplägg och genomförande

En inledande förstudie som inkluderade utvärdering av metod, mätgeometrier och konstruktion av mätsystemet baserat på till största delen befintlig utrustning har genomförts. Viss omkonstruktion krävdes för att kunna nå önskad prestanda men baserat på en dubbelmonokromator, ett rotationssteg för prov och detektor, en LDLS (Laser Driven Light Source) och ett begränsat antal andra komponenter (optiska och mekaniska) konstruerades en fungerande gonioreflektometer med tillhörande programvara för styrning och mätning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.