Utveckling av en affektiv sensorisk analysmetod inom livsmedelsindustrin

Diarienummer 2012-03751
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 503 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - juli 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att ta fram och testa en metod för integration av affektiva parametrar i livsmedelsprodukter. En kartläggning av ´state of the art´ affektiva produktutvecklingsmetoder utfördes med speciell hänsyn till indentifikation av ´delighters´ såsom ´wanting´. Baserad på denna genomgång utvecklades en ny metod kapabel att länka samman subjektiva, affektiva kundbehov med konkreta produktegenskaper. Metoden applicerades sedan i 3 industriella projekt (Cloetta AB, Lantmännen AB och Espuna Ltd). Resultaten återfördes till företagen och nästa års KEER konferens

Resultat och förväntade effekter

Erfarenheten från utvecklingen av den nya metoden återfördes kontinuerligt. Detta ledde till ett antal iterationer i implementeringen. Utfallet ifrån de konkreta studierna lämnades till företagen. Två seminarier (1 i Barcelona, 1 i Linköping) har redan ägt rum, ett kommer att äga rum senare i höst. Studien kommer att presentaras i en artikel på nästa års KEER konferens i Linköping. Utöver slutrapporten kommer åtminstone två vetenskapliga journalartiklar att skrivas under hösten 2013.

Upplägg och genomförande

Genomförandedelen delades i 5 steg: Första steget var en litteraturgenomgång för att identifiera lämpliga metoder. I dess slut återstod 2 metoder som i andra steget kunde kombineras och anpassas till livsmedels industrins specifika behov med hänsyn till att skapa ´wanting´ i nya produkter. I det tredje steget applicerades metoden på tre livsmedelsprodukter. Två utav dessa fallstudier gav kompletta resultat, i ett fall kunde metoden bara ta fram ett delresultat. Baserad på dessa erfarenheter anpassades metoden i det 4:e steget och introducerades till industrin som sista steg.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.