Utvärdering av socio-ekologiska interaktioner Asiatisk fiskproduktion genom livscykelhållbarhetsanalyser

Diarienummer 2015-01556
Koordinator Stockholms universitet - Stockholm Resilince Center
Bidrag från Vinnova 2 308 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - juni 2018
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Incoming 2015-03-17

Syfte och mål

Projektets mål var att utvärdera räkodlingar i Bangladesh och sardinfiske i Indonesien från ett livscykelperspektiv. Dessa utvärderingar är baserade på livscykelanalyser (LCA) men med innovativa socioekonomiska indikatorer och osäkerhetsuppskattningar. I Bangladesh ämnades räkindustrin jämföras med kinesiska räkor, och i Indonesien låg fokus på att jämföra sardiner med det fiske på maneter som på senare år uppkommit sedan sardinbestånden kollapsat efter många års överfiske.

Resultat och förväntade effekter

Projektet förväntas producera innovativa insikter om hur socioekonomiska effekter kan utvärderas från ett livscykelperspektiv. Det avser också att förbättra osäkerhetsuppskattningar för livscykelanalyser. Dessa två tekniker kommer utvärderas genom att appliceras till sjömats värdekedjor i Asien och därmed producera ökad insikt i dess hållbarhet

Upplägg och genomförande

Fallstudien i Bangladesh kom till att jämföra hållbarhetseffekterna av intensifiering bland 2678 fisk och räkodlare. Slutsatserna var att intensifiering av akvakultur har positiva miljöeffekter för färskvatten användning, negativa konsekvenser för försurning, eutrofiering och ekotoxicitet, medan växthusgaser och landanvändning är oberoende av intensitet. I den efterföljande Indonesienstudien så inkluderades även arbetstillfällen och monetära inkomster på en nationell nivå med slutsatsen att Indonesiens produktionsmål kommer överskrida flera ekologiska gränser.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.