Utvärdering av socio-ekologiska interaktioner Asiatisk fiskproduktion genom livscykelhållbarhetsanalyser

Diarienummer 2015-01556
Koordinator Stockholms universitet - Stockholm Resilince Center
Bidrag från Vinnova 2 308 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Livscykelanalys (LCA) har blivit ett fundamentalt verktyg för att utvärdera miljöpåverkan från produktionskedjor. Det av Vinnova finansierade forskningsprojektet avser att vidga spektrumet så att även sociala och ekonomiska aspekter kan inkluderas i så kallade livscykel-hållbarhetsanalyser (LCSA). För att täcka en bred variation på socioekonomiska aspekter så kommer två fallstudies användas, fiskodlingar i Bangladesh och ett fiske i Indonesien.

Förväntade effekter och resultat

Forskningsprojektet ämnar att producera indikatorer för socioekonomiska konsekvenser, där arbetsförhållanden, avkastning och långsiktig hållbarhet tas i hänsyn. Dessa indikatorer kommer även utvärderas från ett resiliensperspektiv, där återkopplingar inom social-ekologiska system förväntas skapa mer hållbara produktionssystem.

Planerat upplägg och genomförande

Den begynnande fasen av projektet avser att utvärdera ett existerande dataset på olika räkodlingar i Bangladesh som samlats in under projektledarens doktorandtjänst. Syftet med denna övning är att identifiera nyckelindikatorer som kan utvärderas från ett livscykel perspektiv. Erfarenheterna från denna skrivbordsstudie är att utforma en handlingsplan och frågeformulär för fältarbetet i Indonesien. Fisket i Indonesien valdes då det genomgått en ekologisk kollaps, med ett skifte från sardiner till maneter som exporteras till Kina.

Externa länkar

Projektledarens forskningsprofil

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.