Utvärdering av havreoljebaserade system i delivery applikationer

Diarienummer 2011-03197
Koordinator Swedish Oat Fiber Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - september 2012
Status Avslutat