Utrota hemlösheten i Sverige

Diarienummer 2015-02666
Koordinator Lunds universitet - LU Open
Bidrag från Vinnova 234 444 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Hemlöshet är ett komplext socialt problem och är det yttersta uttrycket för fattigdom och utanförskap. Hemlöshet genererar stora negativa effekter på den enskildes hälsa samt dennes sociala och ekonomiska situation. Bostad först har visat sig vara mycket gynnsam modell för att bekämpa hemlöshet, dock är den inte skalbar och saknar trygghetsfaktorn av mänskligt och ekonomiskt stöd. Målet med vårt projekt har varit att skapa en modell för att öka framgångsfaktorn inom den erkända Bostad först metoden och på så sätt försöka utrota hemlösheten i Sverige.

Resultat och förväntade effekter

Vår modell består av: 1)Vänskaparna - en ideell förening med vänner som stöttar fd hemlösa 2)Vänstiftelsen - möjlighet att snabbt ge direkt ekonomiskt stöd till fd hemlösa 3)Aktivt lobbyarbete för Bostad Först, engagera privata hyresvärdar att bidra med bostäder samt arbeta för att de hyreskontrakt som används stärker brukarnas position Vår ambition är att modellen ska 1) leda till ett ökat socialt och ekonomiskt stöd till de fd hemlösa och på så vis underlätta återetableringen i samhället samt 2) avlasta socialförvaltningen så att fler personer tas in i Sveriges Bostad Förstprogram.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts av Lunds Universitet, genom LU Open och Socialhögskolan, samt Serendipity Innovations och Forward Technologies. Under projektet har vi samarbetat med socialförvaltningarna i Malmö och Lund, individer som har levt i hemlöshet och som fått bostad genom Bostad Först, ansvariga för socialt entreprenörskap på Humana samt ideella föreningar. Tillsammans har vi analyserat hur vi bäst kan komplettera de Bostad Förstinitiativ som bedrivs idag och har etablerat grundstrukturen för att genomföra en pilotinstallation av vår modell under hösten 2016

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.