Utmaning.se

Diarienummer 2014-00144
Koordinator Göteborg & Co. Träffpunkt Aktiebolag - Kvalitetsmässan
Bidrag från Vinnova 550 000 kronor
Projektets löptid mars 2014 - november 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte med förstudien utmaning.se är att lägga grunden för en svensk plattform för crowdsourcing av nya lösningar för offentliga verksamheter. Förstudien har klargjort motiv, förutsättningar, avgränsningar och inriktning av en större programansökan, som begränsas till kommunsektorn. Till de saker som belysts hör juridiken, tekniken samt hur ett genomförande praktiskt och samarbetsmässigt ska utformas. Rekommendationen är att SKL ska söka medel för och driva ett stort upplagt 3-årigt FoU-projekt.

Resultat och förväntade effekter

Ingenting hindrar skapandet av idé- och förbättringsplattformen utmaning.se. Motiven är starka. Det gäller att mobilisera de breda lagren av medborgare och företag för att realisera en interaktiv och innovativ offentlig sektor, som i det långa loppet kan klara att leverera efterfrågad hög kvalitet till kostnader som samhället har råd med. Ett pilotprojekt på tre år förväntas leda till en legitim, attraktiv och väl använd plattform som ger kommuner praktisk hjälp att utveckla sina verksamheter.

Upplägg och genomförande

Den metod som använts har bestått av konsultationer med forskare, praktiker och sakkunniga. En studieresa till USA har företagits. Därtill sökningar och läsning av material mestadels inhämtat från internet. En enkät har genomförts med kommunchefer. Open innovation är ett vibrerande och viktigt FoU-område, stadd i snabb utveckling. Det är angeläget att Sveriges offentliga sektor kliver på utvecklingen och genomför ett eget stort upplagt pilotprojekt med vidhängande kvalificerad forskning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.