Utlandsbaserad omvärldsbevakning 2012

Diarienummer 2012-00649
Koordinator Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser - Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Stockholm
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - december 2012
Status Avslutat