Uthållig produktion av finkorninga produkter från bergmaterial

Diarienummer
Koordinator MINBAS AB
Bidrag från Vinnova 9 798 275 kronor
Projektets löptid september 2012 - december 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2012

Syfte och mål

Projektets mål har varit att kartlägga potentialen att ersätta naturgrus inom olika användningsområden. över 50 % av naturgruset som används idag går till betong. Projektet har visat att genom rätt teknikinvesteringar går det att ersätta naturgruset i betong. En stor del av de ca 25% av naturgrusanvändningen som används inom anläggningsjordar och funktionella material bör kunna ersättas. Steget är dock något längre till att göra detta till säljbara produkter. De sista 25% av naturgrusanvändningen var konstaterat redan innan projektets start att det går att ersätta.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten visar att det med VSI-krossar går att producera maskinsand som närmar sig kornformen hos naturgrus. Betongförsöken visar att det går att ersätta naturgrus i betong med i stort sett alla bergmaterial om täkten har rätt produktionsprocess. För övriga användningsområden har det visats att det finns potential att ersätta naturgrus i många områden, t.ex. gungsand, anläggningsjordar, filtersand och paddocksand, men de behöver utvecklas till säljbara produkter. Resultaten kommer att kunna användas vid beslut om förlängning av gamla eller öppning av nya naturgrustäkter.

Upplägg och genomförande

Projektets delades upp i fyra olika spår för att täcka alla användningsområden för naturgrus. Detta val var lyckat. Kraven och testmetoderna för de olika arbetsområdena skiljer sig till stor del och uppdelningen säkerställt att fokus funnits kvar på många olika användningsområden. Under projektet har en krossanläggning byggts som har producerat material till de olika spåren. 21 bergmaterial har testats med anläggningen. Det är den största kartläggningen som branschen någonsin genomfört. Utvärderingen av så många material gör att resultaten kan vara vägledande för andra täkter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-01196

Statistik för sidan