Utbildande interaktioner - en metod för kvalitetsutveckling i primärvården

Diarienummer 2013-02134
Koordinator HEART STHLM COMMUNICATION AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - augusti 2014
Status Avslutat
Utlysning Tjänstelyftet - Innovationsprojekt
Ansökningsomgång Tjänstelyftet - Innovationsprojekt 2013

Syfte och mål

Heart Communication syfte med detta Vinnova-projekt var ett led i att etablera en ny nisch Educational Relations som betonar interaktion som effektiv väg för implementering och fortbildning. Vi har med hjälp av användarbaserade erfarenhet visat att såväl samverkan mellan de tre ingående parterna, som processen fram till etablerad workshop, samt slutliga utfallet med metod för verksamhetsnära förbättringsarbete är en effektiv metod för utveckling och implementering i sjukvården.

Resultat och förväntade effekter

Vi har etablerat nya kontakter inom sjukvården och med viktiga samarbetspartners, samt fått en möjlighet att använda detta projekt som ett case vid vidare införsäljning direkt till sjukvården. Vi förväntar oss att kunna ta den utvecklade metoden vidare och sälja till något eller några landsting, samt kunna vara en viktig medskapare till att utveckla sjukvården vad gäller omhändertagande av patienter med benskörhet, men potential finns att använda metoden för andra utvecklingsområden.

Upplägg och genomförande

Vår ambition var att involvera slutanvändarna genom hela arbetsprocessen, vilket vi med stor ansträngning lyckats med. Vi har genomfört fokusgruppsintervjuer med totalt sett närmare 40 deltagare. Vi har genomfört Delfi-metod med primärvårdsläkare för utveckling av relevanta kvalitetsindikatorer samt testat workshop-upplägg med representanter från fyra olika vårdcentraler. Såväl processen under projektets gång samt slutresultatet är helt baserade på primärvårdens behov.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.