Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Using Physics-Informed Machine Learning for reusing power system components

Diarienummer
Koordinator Kungliga Tekniska Högskolan - KTH Skolan för elektroteknik och datavetenskap
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid november 2021 - november 2025
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Ökad resurseffektivitet för en cirkulär industri

Syfte och mål

Syftet med projektet är att använda innovativa beräkningsmetoder och dra nytta av fysik-informerade neurala nätverk (PINN) för att studera åldrandet av kraftkomponenter samt att i vindparken hitta möjliga tillämpningar för deras återanvändning. Projektets mål är att: - använda PINNs för att förutsäga komponenternas åldrande. - studera potentiella tillämpningar av metoden. - identifiera metoder för övervakning av äldre komponenter för att garantera systemets säkerhet.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter: - Nya strategier för hantering av uttjänta komponenter kan minska de negativa klimatpåverkan inom det förnyelsebara energi systemet - Svenska och internationella företag kommer kunna använda vår metodik för att minska kapitalinvesteringar och få ökad avkastning på investeringar även efter avveckling av vindkraftverken Resultat: - Utveckla PINNs som hjälper till att förutsäga åldrandet av kraftkomponenter i en vindpark - Ta fram strategier för återanvändning och upcycling av kraftkomponenter till nya tillämpningar

Planerat upplägg och genomförande

Projekt kommer att pågå mellan den 1 november 2021 och den 30 juni 2026. Projektet kommer att bestå av sju arbetspaket. Det första arbetspaketet fokuserar på att identifiera nyckeltillgångar. Arbetspaket 2 och 3 kommer att inriktas sig på utveckling av PINN-metoder och utgör den längsta projektfasen. Arbetspaket 4, 5 och 6 ska testa metoderna, med hjälp av fallstudier föreslå nya möjliga tillämpningar för tillgångarna, samt ge en ekonomisk utvärdering av resultaten. Arbetspaketet 7 ska fokusera på spridning av projektresultaten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 november 2021

Diarienummer 2021-03748

Statistik för sidan