Useful energy from contaminated landfill gas

Diarienummer 2014-06032
Koordinator CLEANERGY AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid november 2014 - mars 2015
Status Avslutat