UPSC Berzelii Center för Skogsbioteknik - Etapp 3

Diarienummer 2012-01560
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi
Bidrag från Vinnova 30 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Vårt mål är att utveckla forskningsmiljön vid Umeå Plant Science Centre till världens mest innovativa miljö där grundforskning av världsklass omsätts till nya innovationer med kommersiell potential. Vårt syfte är att hjälpa den Svenska skogsindustrin att identifiera nya möjligheter med hjälp av bioteknik och sedan hjälpa dem att vidareutveckla dessa möjligheter. Under Fas 3 så har forskningsproduktiviteten ökat, ny industripersonal har utbildats och nya innovationer har närmat sig marknadsintroduktion.

Resultat och förväntade effekter

Mer än 300 vetenskapliga artiklar har publicerats varav mer än en tredjedel i tidskrifter med högt vetenskapligt genomslag (impact factor >5). En industridoktorandforskarskola med 8 stycken doktorander anställda av de industriella parterna har startat och dessa doktorander fungerar nu som ´bryggor´ till industripartena. Det största vetenskapliga genombrottet var publiceringen av kartläggningen av granens arvsmassa i tidskriften Nature. Detta kommer att ge helt nya möjligheter för effektiviserad trädförädling.

Upplägg och genomförande

Centret arbetar med flera strategier för att nå sina mål. Dessa inkluderar korsdiciplinära samarbetsprojekt, stöd till tekniska plattformar, nya strategiska rekryteringar, stöd till yngre forskare, samarbetsprojekt med industrin, en industridoktorandforskarskola, utökade interaktioner med den operationalla trädförädlingen vid Skogforsk och en satsning på att utveckla gran som nytt modellsystem för forskning inklusive en stor satsning på grangenomik. Alla dessa satsningar har burit frukt och har stärkt forskningsmiljön och innovationssystemet.

Externa länkar

Hemsida för UPSC Berzelii Center för Skogsbioteknik

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.