Uol RIKA Solutions - Innovationsverktyg

Diarienummer
Koordinator REINVENT AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2012 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

# Gått från prototyp till beta baserat på feedback från framtida kunder och radikalt förbättrat tjänsten både tekniskt och designmässigt. # Utvecklat relationen med våra 10 testpanelföretag. # Träffat nya potentiella kunder under nätverksaktiviteter. # Fått intresse från både svenska och amerikanska investerare. # Utvecklat en affärsmodell och prissättning som vi nu ska testa. # Utvecklat kundavtal och användaravtal. # Utvecklat avtal gentemot utvecklare och designers för att tydliggöra ägandefrågor. # Skickat in varumärkesregistreringar för RIKA.

Resultat och förväntade effekter

# Vi har lagt en stabil grund till ett globalt tillväxtföretag med hög lönsamhet och avkastning. # Vi tror att vi kan bli ledande aktörer på minst en marknad. # Vi har nått en hög nivå på design och teknisk kvalitet. # Vi har ingått partnerskap med innovationsbyrån Googol. # Vi har utökat teamet med två säljare och en projektledare. # Vi tror att vi kan involvera kända globala experter och forskare som ligger i framkant inom sitt område och skapa ett internationellt nyhetsvärde. # Vi tror att vi kommer att kunna anställa fler till teamet.

Upplägg och genomförande

Genomförandet har gått enligt plan. Vi har rest runt i Sverige och träffat de företag som vi planerade skulle ingå i testpanelen med undantag för Ericsson som vi inte lyckades boka in inom projekttiden. Vi ersatte dem med Novartis så att vi ändå skulle nå det utsatta målet att träffa 10 företag. Vi har fått värdefull feedback både kopplat till affärsmodellen och runt funktioner i tjänsten. Hos samtliga företag har vi även fått bekräftat att den tjänst vi bygger hjälper dem att lösa ett viktigt problem att kunna engagera stora grupper i innovationsarbetet i deras företag.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.