UoI Vilosten - en ny typ av gravstenar

Diarienummer
Koordinator VILOSTEN AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att skapa kundtrygghet och kundnöjdhet vid köp av Vilostens gravstenar. Detta har till stor del uppnåtts. Kundundersökningen visade hur kunder resonerar kring gravstenar och hur enkla justeringar av några av modellerna kan göra dem mer attraktiva för kunderna. Den första delen av undersökning av begravningsbyråers önskemål har visat på ett tydligt intresse av Vilostens produkter. Vi har genomfört testning och framtagning av verktyg vilket nu möjliggör tillverkning av Vilostens gravstenar. Testning av modellerna har också genomförts med goda resultat.

Resultat och förväntade effekter

Vilosten har fått utökade kunskaper om potentiella kunders önskemål vilket kommer att leda till effektivare framtagning av nya modeller och mer precisa marknadsföringskampanjer. Kunskapen kring begravningsbyråernas önskemål har utökats men kommer att utökas ytterligare efter steg två i undersökningen. Vilosten har optimerat produktionsverktyg och tagit fram en nollserie. Detta kommer sammantaget att leda till en tidigare lansering av Vilostens produkter.

Upplägg och genomförande

Vissa justeringar av upplägg och genomförande har skett. Först genomfördes studiebesöket till Tyskland och kundundersökningen. Därefter genomfördes framtagningen av verktyg och framtagning av nollserie. En justering av ansökan gjordes så att finansieringen av avtal togs bort och adderades till nollserien istället. Parallellt med framtagningen av nollserien genomfördes första steget i undersökningen av begravningsbyråers önskemål. I december gjordes sedan den avslutande delen av studiebesöken med ett besök i Rom.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-01578

Statistik för sidan