UoI Tinitell till marknaden - vilka storlekar och aktörer är involverade?

Diarienummer 2013-04255
Koordinator Tinitell AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Boddi Communication AB har bytt namn till Tinitell AB. CHAR(13) + CHAR(10) Syftet med VINN NU finansiering var att förbättra utsikten inom dessa områden: 1. Marknad 2. Produktutveckling 3. Patent 4. Nätverksoperatörer Med Vinn Nu pengarna från Vinnova kunde vi genomföra det sista förberedelser inför vår mjuka lansering på Kickstarter. Tinitell har tack vare en framgångsrik finansieringskampanj alla möjligheter att bli ett framgångsrikt svenskt bolag.

Resultat och förväntade effekter

1. Marknad Vi har utrett behovet genom en produktlansering på Kickstarter. 2. Produktutveckling Vi har valt ut en leverantör i Shenzhen, Kina. 3. Patent Vi har tagit fram mönsterskydd, varumärkesskydd och har en patent pending på en uppfunning kopplad till Tinitell. 4. Nätverksoperatörer Vi har nära kontakt med nätverksoperatörer runt hela världen. Effekter: Vi har pengar, kunder och en produktionsstrategi. CHAR(13) + CHAR(10) Det hade vi inte när vi fick VINN NU bidraget. Med bolagets nuvarande momentum kan vi ta fram en produkt och påbörja försäljningen i marknader runt hela världen.

Upplägg och genomförande

Vi planerade att spendera Vinn Nu pengarna på affärsutveckling och IP-skydd. Tack vare bidraget har vi kunnat ta fram material som vi har använt för att göra kundundersökningar (både hos slutkund och hos nätverksoperatörer) och vi har även använt samma material när vi har utvärderat produktionsförutsättningarna med leverantörer. Inför lanseringen på Kickstarter var det viktigt att skydda Tinitell mot falska kopior. Det har vi gjort genom att ta fram ett mönsterskydd, varumärkesskydd och ett patent som skyddar vår innovation.

Externa länkar

Vår lanseringssida på Kickstarter Vår hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.