UoI Sänkta trösklar för enklare kommunikation

Diarienummer 2013-01580
Koordinator EOO SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 207 200 kronor
Projektets löptid juni 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har varit en framgång, det har sänkt trösklar för kommunikation bortom Sveriges gränser där vi redan är etablerade och har möjliggjort för logopeder, arbetsterapeuter och patienter med språkstörningar i Storbritannien att använda och utvärdera vår plattform. Vi har rest till London, sponsrat event och hållit workshops med kunder och användare - och lärt oss det vi inte redan visste och kunnat utforma vår värdeproposition efter de nya marknadskrav som vi med accelererad fart blivit varse. Det har gått snabbt för oss i och med detta projekt, och har nu ett fotfäste för 2014.

Resultat och förväntade effekter

De förväntade effekterna var att vi med vår produktplattform, EOO Cloud, skulle ackumulera ett påtagligt intresse bland relevanta kunder i Storbritannien och detta kan vi påvisa med gott resultat. Detta har också genererat insikter om hur vi måste raffinera och omvandla packetering såväl som affärsmodell, och detta har gjort nödvändigt ett ökat fokus på den brittiska marknaden vilket resulterat i valet att ha en mindre aggressiv närvaro i våra övriga marknader - Holland och Japan. Samtidigt har det brittiska intresset också genererat en oförutsedd entusiasm i USA.

Upplägg och genomförande

Vår internationalisering började den 1:ste juli 2013 i London där vi sponsrade ett event, Therapy Ideas Live, tillsammans med logoped Rhiannan Walton där vi också höll en workshop centrerad kring vår produktplattform. Inbjudna var 75 st logopeder och arbetsterapeuter från London-området, och alla gick därifrån med fri access till våra produkter. Själva fick vi påtagligt värdefulla insikter som vi sedan omsatt i packetering och affärsutveckling. I oktober gick vi ut med en bredare kommersiell ansträngning och har nu ett drygt hundratal användare på brittisk mark, och fler blir det.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.