UoI Produktplaceringstjänst för bloggare genom bildtaggning

Diarienummer
Koordinator MERCHII AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2012 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med detta projekt var att vidareutveckla tjänsten med fokus på skalbarhet och användarvänlighet, samt att bedriva affärsutvecklande aktiviteter för att har rätt affärsmodell och rätt go-to-market-strategi.

Resultat och förväntade effekter

Merchii har säkerställt att deras tjänst är stabil och rustad för skalning i en internationell expansion, och har nu ett större antal både svenska och internationella e-handlare anslutna till sin tjänst. Merchii har fört diskussioner med bloggare, mediebolag och e-handlare för att säkerställa att deras tjänst är attraktiv och rätt i tiden, och en ny hemsida har lanserats.

Upplägg och genomförande

Merchii har använt nya tekniker för att skapa en stabil och skalbar plattform. Genom affärsutvecklande aktiviteter har Merchii byggt upp kunskap, insikt och partnerskap i den pågående förändingen i det digitala mediernas marknad.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.