UoI Kommersialisering av Vatten- & Energisnål duschkoncept

Diarienummer 2013-04123
Koordinator ORBITAL SYSTEMS AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet är att omsätta vår skyddade innovation till en hållbar affärsmodell som motsvarar våra första kunders krav och därav blir ett framgångsrikt sälj från vår sida. Vi lyckades med målet då våra första produkter levererades till vår första kund under projekttiden.

Resultat och förväntade effekter

Bygg ett nätverk av rätt kunder, leverantörer samt finansieringsparter. Verifikation av marknadspotentialen av produkten, tillsammans med kundgrupper men även också med andra grupper i värdekedjan(ex. återförsäljare/branschmänniskor). Få fram rätt affärsmodell som passar de aktuella marknadssegmenten. Vi har idag lagt grunden för en affärsmodell som utgår från kundens behov men som även tar hänsyn till distributionspartens önskemål.

Upplägg och genomförande

Fokus har hela tiden legat kring hur en skarp försäljning skall bedrivas för att sedan få fram en standardiserad metod, dvs en affärsmodell. Här känner vi att vi är på god väg men då produkten och marknadserbjudandet är helt nytt så är det för tidigt att säga att vi hittat den allra bästa lösningen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.