UoI freebee - ett mobilbaserat verktyg för konsumentundersökningar av dagligvaror

Diarienummer
Koordinator Appsorbance AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Sedan lanseringen har freebee framgångsrikt genomfört konsumentundersökningar för storakunder. Dessa undersökningar har kunderna skapat på freebee´s kundwebb, därefter har erbjudandet gått ut till rätt målgrupp som har fått testa produkten och utvärdera den i applikationen och sedan har kunden laddat ner analysen från kundwebben. På så sätt har freebee skapat ett snabbt, enkelt & kostnadseffektivt sätt för företagen att nå ut till konsumenterna med sina produkter och samtidigt få lära sig om konsumenternas beteenden, behov och preferenser.

Resultat och förväntade effekter

Under projektets gång har freebee lyckats knyta till sig marknadsledande FMCG-företag som kunder och fick snabbt upp användarantalet till en kritisk massa.

Upplägg och genomförande

Genomförandet har i stort följt planen med en framgångsrik lansering av appen i april 2012 och lansering av kundwebben under sommaren.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.